Bijeenkomst samenwerking zorgaanbieders en gemeenten 27 november 2018

Beste zorgaanbieder,

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst welke in het teken zal staan van het administratieprotocol en de samenwerking tussen aanbieders en gemeenten rondom het profiel/ intensiteit. Deze informatiebijeenkomst heeft al tweemaal eerder dit jaar plaatsgevonden, namelijk op 29 maart en 22 mei jl. De bijeenkomst op 27 november 2018 heeft dezelfde inhoud als de bijeenkomsten van 29 maart en 22 mei jl. en staat ook dit maal weer in het teken van het administratieprotocol en de samenwerking tussen aanbieders en gemeenten rondom het profiel/ intensiteit.

U bent op 27 november 2018 van 14.30-16.30 uur van harte welkom in de Raadzaal van het Stadhuis aan het Grote Kerkplein 15 te Zwolle. Deze bijeenkomst is met name interessant voor:

 • Direct leidinggevenden professionals back-office
 • Verantwoordelijk medewerker/ teamcoördinator met betrekking tot goede werkwijze binnen het team (casuïstiek)
 • Zorgboeren
 • ZZP-er
 • Nieuwe aanbieders
 • Alle overige niet genoemde geïnteresseerden

De agenda voor deze middag ziet er als volgt uit:

14.30 uur          Inloop met koffie/thee

14.45 uur          Korte introductie van de middag         

15.00 uur          Plenair gedeelte met betrekking tot het contract en het aangepaste administratieprotocol

15.30 uur          Aan de hand van voorbeelden het stappenplan en het resultaat te definiëren.

16.30 uur          Einde bijeenkomst.

Deze middag zullen in ieder geval de volgende punten aan de orde komen:

 • Website – waar vindt u de meest relevante informatie?
 • Werkwijze in het kort.
 • Toelichting gezinsplan
 • Hoofd- en onderaannemerschap.
 • Aangepaste administratie protocol
 • Toelichting aan de hand van actuele casuïstiek bij geen consensus m.b.t. in te zetten zorg
 • Uitval, wat wordt hieronder verstaan?

U kunt zich aanmelden tot en met 20 november 2018 via info@rsj-ijsselland.nl

Met vriendelijke groet,

cid:image001.jpg@01D2B20C.198B7FD0

 

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle