Gemeentelijke toegang

Gecontracteerde aanbieders jeugdhulp IJsselland

Het RSJ IJsselland vormt de spil in de communicatie tussen de opdrachtgevende regiogemeenten, de gemeentelijke toegangen en de jeugdhulpaanbieders. Het RSJ IJsselland koopt de jeugdhulp in, sluit contracten af met de aanbieders en onderhoudt en beheert deze contracten. Hieronder vindt u een overzicht van de gecontracteerde aanbieders op het gebied van jeugdhulp in de regio IJsselland:

Overzicht gecontracteerde aanbieders regio IJsselland op basis van profielen per 1 juli 2019

Overzicht gecontracteerde aanbieders regio IJsselland met koppeling naar contractmanager per 1 juli 2019

Heeft u na het bekijken van het overzicht van de aanbieders nog vragen, mail dan naar info@rsj-ijsselland.nl

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle