Jeugdhulpaanbieder

De gemeentelijke Toegangen zijn de ingang voor informatie over en het aanvragen van specialistische jeugdhulp. Het RSJ IJsselland ondersteunt de gemeentelijke Toegangen  en de gemeente als organisatie bij de uitvoering van hun taken door middel van gegevens over financiën, wachtlijsten en instroom en doorstroom. Elke gemeente in de regio IJsselland beschikt over een eigen Toegang. Medewerkers van Toegangen wijzen jeugdhulp toe en verstrekken beschikkingen en toewijzingen. Het RSJ IJsselland verzorgt desgewenst de afhandeling van de facturen voor de ingezette jeugdhulp.

Contactgegevens Toegang

Voor vragen over toewijzingen en cliënten kunt u contact met de Toegangen opnemen.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de Toegangen van de gemeenten in IJsselland:

 Gemeenten (code)            

 Beveiligde e-mail

 E-mail                                                        

 Telefoon                   

 Website

 Dalfsen (148)

*

 admin.mo@dalfsen.nl

 14 05 29

 www.dalfsen.nl

 Deventer (150)

 jeugddeventer@zorgmail.nl

 administratie@gezinscoachdeventer.nl

 14 05 70

 www.deventer.nl

 Hardenberg (160)

 ekthardenberg@zorgmail.nl

 jeugdadministratie@hardenberg.nl

 14 05 23

 www.hardenberg.nl

 Kampen  (166)

 cjgkampen@zorgmail.nl

 BOMOjeugdhulp@kampen.nl

 14 0 38

 www.kampen.nl

 Olst-Wijhe (1773)

 gemeenteolstwijhejeugd@zorgmail.nl

 jeugdteam@olst-wijhe.nl

 14 05 70

 www.olst-wijhe.nl

 Ommen (175)

 ekthardenberg@zorgmail.nl

 jeugdadministratie@hardenberg.nl

 14 05 29

 www.ommen.nl

 Raalte (177)

 backofficejeugd@raalte.nl

 info@cjgraalte.nl

 (0572) 34 77 99

 www.raalte.nl

 Staphorst (180)

 gemeentestaphorst@zorgmail.nl

 administratiejeugd@staphorst.nl

 (0522) 46 74 00

 www.staphorst.nl

 Steenwijkerland (1708)

 consulenten@steenwijkerland.nl **

 wmo@steenwijkerland.nl

 14 05 21

 www.steenwijkerland.nl

 Zwartewaterland (1896)

 I.vandenberg@zwartewaterland.nl

 l.vandenberg@zwartewaterland.nl

 (038) 385 34 20

 www.zwartewaterland.nl  

 Zwolle (193)

 zorgmailjeugd@swt.zwolle.nl

 Zorgmailjeugd@swt.zwolle.nl

 (038) 498 99 80 

 www.zwolle.nl

* In bovenstaande tabel kunt u zien dat niet alle Gemeenten gebruik maken van zorgmail.  Steenwijkerland maakt gebruik van berichtenverkeer om een veilige verzending van berichten te waarborgen. Ook Dalfsen maakt gebruik van een ander systeem dat zorgt voor de veilige verzending van de berichten.  

** Bij Steenwijkerland kan er alleen beveiligd gemaild worden als er wordt geantwoord op de beveiligde mail vanuit Steenwijkerland. Anders moet de afzender de beveiliging regelen.

Overzicht gecontracteerde aanbieders regio IJsselland op basis van profielen per 1 juli 2019

Overzicht gecontracteerde aanbieders regio IJsselland met koppeling naar contractmanager per 1 juli 2019

Voor vragen over berichtenverkeer kunt u contact met de backoffice van de gemeente opnemen. Ook de bepalingen vanuit de Gecertificeerde Instellingen worden hierheen verzonden.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de backoffices van de gemeenten in IJsselland:

 Gemeente (code)

 Backoffice (berichtenverkeer)

 E-mail

 Dalfsen (148)

 Marielle Peters

 admin.mo@dalfsen.nl  m.peters@dalfsen.nl

 Deventer (150)

 Administratie Jeugd
 (Cc) Coördinator Toegang

 administratie@gezinscoachdeventer.nl
 j.duiven@deventer.nl

 Hardenberg (160)

 EKT

 ekthardenberg@zorgmail.nl; jeugdadministratie@hardenberg.nl

 Kampen (166)

 

 bomojeugdhulp@kampen.nl

 Olst-Wije (173)

 Jeugdteam

 jeugdteam@olst-wijhe.nl

 Ommen (175)

 EKT

 ekthardenberg@zorgmail.nl; jeugdadministratie@hardenberg.nl

 Raalte (177)

 Administratie Jeugd
 CJG
 Coördinator Toegang

 backofficejeugd@raalte.nl
 jeugd@raalte.nl
 Susan.Meijer@raalte.nl

 Staphorst (180)

 CJG administratieteam

 administratiejeugd@staphorst.nl

 Steenwijkerland (1780)

 Linda van Eijk

 backoffice.sd@steenwijkerland.nl

 Zwartewaterland (1896) 

 Lianne van den Berg

 l.vandenberg@zwartewaterland.nl

 Zwolle (193)

 Anita Postema/ Marjon Oord

 zorgmailjeugd@swt.zwolle.nl

 


Facturen

Met ingang van 26 januari 2018 handelen de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Steenwijkerland zelf alle facturen af over 2018. Dit betekent dat de 303-berichten, gericht aan deze gemeenten, ook bij deze gemeenten binnen komen via het berichtenverkeer. Hiervoor hoeft u als aanbieder niets te doen.

Format Factuur: Bij de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Ommen en Steenwijkerland kunnen facturen over 2018 alleen worden ingediend met een JW303F-bericht. Voor de overige gemeenten is de voorkeur van het facturatiebericht een JW303F, maar JW303D wordt ook geaccepteerd.  

Vragen over facturen

In onderstaand overzicht is aangegeven waar vragen kunnen worden gesteld over de factuurafhandeling:                

 Gemeente

 Facturen over 2017 en eerder

 Facturen over 2018

 Dalfsen (0148)

 factuur@rsj-ijsselland.nl 

 Admin.mo@dalfsen.nl

 0529 488212

 Deventer (0150)

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 Hardenberg (0160)

 WMOadmin@hardenberg.nl

 jeugdadministratie@hardenberg.nl

 0523 289143

 Kampen (0166)

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 Olst-Wijhe (1773)

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 Ommen (0175)

 WMOadmin@hardenberg.nl

jeugdadministratie@hardenberg.nl

 0523 289143

 Raalte (0177)

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 Staphorst (0180)

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 Steenwijkerland (1708)

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 Backoffice.sd@steenwijkerland.nl

 14 0521

 Zwartewaterland (1896)

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 Zwolle (0193)

 factuur@raj-ijsselland.nl 

 factuur@rsj-ijsselland.nl

 


Contactgegevens Klankbordgroep Aanbieders

Hieronder vindt u de contactgegevens van de deelnemers aan de klankbordgroep aanbieders. Voor vragen kunt u contact opnemen met:

 Rol

 Naam

 E-mailadres

 Voorzitters

 Edwin van Zeijst (regio)

 Marieke Meijer (Karakter – aanbieders)

 e.van.zeijst@zwolle.nl

 m.meijer@karakter.com

 GGZ

 Marieke Weersink (Accare)

 Wilma Danhof (Ex Aequo)

 m.weersink@accare.nl

 wilma@exaequo.care

 Jeugdzorg

 Marianne Berton (Trias)

 Rianda Krol (Pactum)

 m.berton@triasjeugdhulp.nl

 r.krol@pactum.org

 LVB

 Ina Kuipers (Ambiq)

 Jan Lems (Vitree)

 Ria Wellenberg (ZoZijn)

 i.kuipers@ambiq.nl

 j.lems@vitree.nl

 r.wellenberg@zozijn.nl

 Logeerzorg/kleine aanbieders/Jeugdhulp

 Esther Hageman (Coöperatie Boer en Zorg)

 Monika de Jong (Auti-start)

 e.hageman@boerenzorg.nl 

 msdejong@auti-start.nl

 Bovenregionaal

 Céline Toussaint (Intermetzo/Plureyn)

 c.toussaint@intermetzo.nl

 Gecertificeerde Instellingen

 Janet Noordman (Jeugdbescherming Overijssel)

 Liesbeth Gilhuis (Jeugdbescherming Overijssel)

 Sanne Kooiman (William Schrikker Groep)

 jnoordman@jbov.nl

 lgilhuis@jbov.nl

 skooiman@wsg.nu


Doorverwijzingen en Toekenningen

Een doorverwijzing/toekenning geeft de zorgaanbieder het recht om de zorg te leveren, een contract het recht om de zorg te mogen declareren. Declaraties van zorgaanbieders zonder contract worden niet in behandeling genomen.

Ontvangt u een doorverwijzing van een cliënt met het woonplaatsbeginsel in de regio IJsselland, neem dan contact op met de desbetreffende gemeente. De contactgegevens vindt u hierboven.


Toewijzing

Om een kind in zorg te nemen moet er een toewijzing zijn vanuit de Toegang van de desbetreffende gemeente. Dit is ook van toepassing wanneer huisartsen doorverwijzen. Kijk voor de contactgegevens van de Toegangen in bovenstaande tabel.


Facturatie

RSJ IJsselland neemt alleen facturen in behandeling van gecontracteerde aanbieders in bezit van een gemeentelijk toewijzingsbericht voor de zorg. Het RSJ IJsselland ontvangt de facturen uitsluitend via Vecozo. Als u een contract heeft met het RSJ IJsselland, zorgt u er dan voor dat u bent aangesloten op Vecozo. Deze aansluiting is kosteloos en kunt u aanvragen via https://www.vecozo.nl.


Afwijsredenen declaratie

 Top 4 redenen voor afwijzing  Opmerking
 Gebruik NZa tarief 2016 (GGZ)  Er dient gebruik gemaakt te worden van NZa tarieven 2015
 Product komt niet overeen met toewijzing  De toewijzing is leidend
 Begin- en einddatum declaratie komt niet overeen met de toewijzing  De toewijzing is leidend
 Geen digitale toewijzing aanwezig  Vraag digitale toewijzing aan bij lokale toegang

iJW- Berichten

 

Binnen de regio IJsselland (Jeugd) maken we gebruik van de zogenaamde i-berichten.  In het gehele proces van Toewijzing tot Declaratie maken we gebruik van de volgende berichten:

 

Vanuit de gemeente krijgt de jeugdhulpaanbieder een iJW301 Toewijzing aan zorgaanbieder, eventueel na ontvangst van een iJW315 Verzoek om Toewijzing (iJW302 retourbericht van jeugdaanbieder en iJW316 retourbericht naar aanleiding van het iJW315 bericht). Het iJW301 bericht gaat tegelijkertijd ook naar onze declaratie software, waar deze ‘wacht’ op een (evt.) declaratie van de jeugdhulpaanbieder. Wanneer de jeugdhulpaanbieder gaat declareren, kan zij gebruik maken van de iJW303 (voor LVB [ ex-AWBZ]) of de iJW321 (GGZ). Ook deze beide berichten kennen een retour bericht, nl. iJW304 en iJW322.

 


Zorginkoop

Jaarlijks evalueert de regio of er behoefte is aan toetreding van nieuwe jeugdhulpaanbieders binnen de regionale grenzen. Belangrijke uitgangspunten voor het contracteren van mogelijke nieuwe aanbieders zijn dat ze innovatief werken, hulp bieden binnen de grenzen van de regio en voldoen aan de kwaliteitseisen. Momenteel is er geen mogelijkheid tot het sluiten van nieuwe contracten. Het RSJ-IJsselland had wel mogelijkheden voor een contract voor het leveren van jeugdhulp in 2017. Helaas in de inschrijving op 20 oktober gesloten. Klik hier als u nog steeds de informatie betreffende de contractering van nieuwe LVB aanbieders in 2017 wilt lezen. Bent u GGZ aanbieder, klik dan hier.

Contractering 2018
Wanneer u vragen heeft over de contractering 2018, verwijzen wij u naar deze website. Alle informatie over de contractering 2018 komt in het voorjaar 2017 online te staan.


 

De Toegang heeft de regie over de jeugdhulp, waarbij huisartsen, jeugdartsen, medische specialisten en de kinderrechter ook een toegang vormen.

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle