Regionaal Expertiseteam (RET)

Met ingang van 1 juni 2018 is gestart met de pilot Regionaal Expertiseteam IJsselland (RET).

Het RET is een onafhankelijk, multidisciplinair team dat vastgelopen casussen  of casussen waarmee de lokale teams zich geen raad mee weten. Het RET zoekt naar creatieve oplossingen, ze gaan pas verder met een volgende casus als er een passende oplossing is.

De werkzaamheden van het RET passen binnen de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst specialistische jeugdhulp 2018.  LET WEL: de lokale toegang is en blijft verantwoordelijk.

Hoe kan ik in contactkomen met het RET?

  • Alleen de manager van de gemeentelijke toegang kan de casuïstiek indienen bij de voorzitter van het RET. Dit kan via info@rsj-ijsselland.nl
  • Voordat de casuïstiek wordt ingebracht bij het RET hebben de aanbieders en de gemeentelijke toegang de stappen in de escalatieladder doorlopen.

Klik hier voor het document ‘Pilot RET’

Klik hier voor het document ‘Escalatiepiramide casuïstiek’

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle