Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland, in de jaren 2015, 2016 en 2017 bekend als Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland), is een zelfstandige inkoop- en betaalorganisatie van de elf samenwerkende gemeenten in regio IJsselland.


Wat doet het RSJ IJsselland?

Het RSJ IJsselland koopt namens de elf gemeenten de gespecialiseerde jeugdhulp in bij de ruim 160 aanbieders die werkzaam zijn in de regio IJsselland en beheert deze contracten. De lokale Toegangen van de gemeenten hebben de regie over de inzet van de gespecialiseerde jeugdhulp die via hen is ingezet. Naast de gemeentelijke Toegang als verwijzer, kunnen ook huisartsen, gecertificeerde instellingen en medisch specialisten (zoals een GGD-jeugdarts) verwijzen naar de specialistische jeugdhulp. Het RSJ IJsselland verzorgt desgewenst de afhandeling van de facturen voor de ingezette jeugdhulp. Ook levert het managementrapportages aan de gemeenten over budgetuitputting, wachtlijsten en gegevens over instroom en doorstroom van cliënten. Verder initieert het RSJ IJsselland samen met de elf gemeenten inhoudelijke thema’s op de regioagenda en bereidt de politieke besluitvorming voor.
 

Bestuur

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling die aan het RSJ IJsselland ten grondslag ligt wordt gevormd door de elf wethouders van de deelnemende gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

 


RSJ IJsselland en gemeentelijke Toegang

De gemeentelijke Toegangen zijn de ingang voor informatie over en het aanvragen van specialistische jeugdhulp. Het RSJ IJsselland ondersteunt de gemeentelijke toegangen en de gemeente als organisatie bij de uitvoering van hun taken door middel van gegevens over financiën, wachtlijsten en instroom en doorstroom. Elke gemeente in de regio IJsselland beschikt over een eigen Toegang. Medewerkers van gemeentelijke toegangen wijzen jeugdhulp toe en verstrekken beschikkingen en toewijzingen. Het RSJ IJsselland verzorgt desgewenst de afhandeling van de facturen voor de ingezette jeugdhulp.


RSJ IJsselland en jeugdhulpaanbieders

Het RSJ IJsselland vormt de spil in de communicatie tussen de opdrachtgevende regiogemeenten, de gemeentelijke Toegangen en de jeugdhulpaanbieders. Het RSJ IJsselland koopt de jeugdhulp in, sluit contracten af met de aanbieders en onderhoudt en beheert deze contracten.


RSJ IJsselland en inwoners

Het RSJ IJsselland heeft geen rechtstreekse relatie met inwoners van de regio IJsselland, maar vervult een faciliterende rol voor gemeenten, door ervoor te zorgen dat de juiste specialistische jeugdhulp beschikbaar is.

 

 

Wat doen we?

1. Contractmanagement en inkoop van jeugdhulp

2. Afhandelen facturen van- en betalingen aan de zorgaanbieders

3. Aanleveren van management- en sturingsinformatie aan de elf gemeenten binnen de regio IJsselland

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle