Wettelijke verwijzer

Wettelijke verwijzers zijn (naast de gemeentelijke toegang): huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, gecertifciceerde instellingen, rechters.

De informatie op deze website is algemeen relevante informatie voor alle wettelijke verwijzers. De informatieverstrekking richting de huisartsen wordt lokaal uitgevoerd door de 11 gemeenten.

Relevante informatie voor de wettelijke verwijzer

Stappenplan om door te verwijzen vanuit profielen

De nieuwe inkoopstrategie bevordert de focus op het gezin en de resultaten die het gezin wil bereiken. Om dit inhoudelijk en administratief hanteerbaar te maken is een clustering nodig van de resultaten van gezinnen. Dat hebben we gerealiseerd met twaalf profielen. De profielen zijn integraal. Ze zijn niet verbonden aan de ‘oude’ indelingen (GGZ, JenO en LVB) of aan doelgroepen en producten. De professional doet dat op basis van een objectief afwegingskader, waarbij hij de zorgvraag aan profiel en een intensiteit koppelt. Voor professionals in de Lokale toegang is een Stappenplan ontwikkeld. In dit document wordt gesproken over 'voorbeelden' hoe door te verwijzen naar welk profiel en welk segment. Aan deze voorbeelden kunt u geen rechten ontlenen; daarom zijn het ook voorbeelden; ze geven richting aan hoe de praktijk kan uitpakken. Inhoudelijk kunnen ze door de praktijkervaringen wijzigen.

Een profiel is opgebouwd uit drie onderdelen:

· Wat is nodig?

Ondersteuningsbehoefte gespecialiseerde jeugdhulp. Waarvoor is jeugdhulp nodig?

· Wat is er aan de hand?

De problemen die de jeugdige en zijn opvoeders ervaren bij opgroeien en opvoeden. De vraag die de jeugdige en zijn opvoeders zelf stellen.

· Wat willen we (het gezin) bereiken?

Welke resultaten kunnen worden bereikt in het individuele geval van jeugdige en gezin?

Met de huisartsen en jeugdartsen is afgesproken dat deze verwijzen op profiel. De aanbieder schat vervolgens het segment en intensiteit in en dient dan een verzoek om toewijzing in bij de gemeentelijke Toegang. Als de aanbieder inschat dat de zorg in segment Top valt dan neemt de aanbieder eerst contact op met de Toegang voor het maken van een gezinsplan. Vanuit de werkgroep Derde verwijzers - Aanbieders - Toegangen (DAT) is er een stroomschema ontwikkeld die deze route aangeeft.

 

Contactgegevens Toegang

Voor vragen over toewijzingen en cliënten kunt u contact met de Toegangen opnemen.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de Toegangen van de gemeenten in IJsselland:

 Gemeenten (code)            

 Zorgmail

 E-mail

 Telefoon                    

 Website

 Dalfsen (148)

 samendoenindalfsen@dalfsen.nl

 admin.mo@dalfsen.nl

 14 05 29

 www.dalfsen.nl

 Deventer (150)

 jeugddeventer@zorgmail.nl

 administratie@gezinscoachdeventer.nl

 14 05 70

 www.deventer.nl

 Hardenberg (160)

 ekthardenberg@zorgmail.nl

 jeugdadministratie@hardenberg.nl

 14 05 23

 www.hardenberg.nl

 Kampen  (166)

 cjgkampen@zorgmail.nl

 BOMOjeugdhulp@kampen.nl

 14 0 38

 www.kampen.nl

 Olst-Wijhe (1773)

 jeugdolstwijhe@zorgmail.nl

 jeugdteam@olst-wijhe.nl

 14 05 70

 www.olst-wijhe.nl

 Ommen (175)

 ekthardenberg@zorgmail.nl

 jeugdadministratie@hardenberg.nl

 14 05 29

 www.ommen.nl

 Raalte (177)

 jeugdraalte@zorgmail.nl

 sandra.tibbe@raalte.nl

 (0572) 34 77 99

 www.raalte.nl

 Staphorst (180)

 gemeentestaphorst@zorgmail.nl

 administratiejeugd@staphorst.nl

 (0522) 46 74 00

 www.staphorst.nl

 Steenwijkerland (1708)

 *

 wmo@steenwijkerland.nl

 14 05 21

 www.steenwijkerland.nl

 Zwartewaterland (1896)

 I.vandenberg@zwartewaterland.nl

 l.vandenberg@zwartewaterland.nl

 (038) 385 34 20

 www.zwartewaterland.nl  

 Zwolle (193)

 Aanmeldingenjeugdzwolle@zorgmail.nl

 Zorgmailjeugd@swt.zwolle.nl

 (038) 498 99 80 

 www.zwolle.nl

* In bovenstaande tabel kunt u zien dat niet alle Gemeenten gebruik maken van zorgmail.  Steenwijkerland maakt gebruik van berichtenverkeer om een veilige verzending van berichten te waarborgen. Ook Dalfsen maakt gebruik van een ander systeem dat zorgt voor de veilige verzending van de berichten.  

 

Overzicht gecontracteerde aanbieders

Overzicht gecontracteerde aanbieders regio IJsselland op basis van profielen per 1 juli 2019

 

 

 

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle