Administratie

Administratie

Bij inkoop en contractbeheer hoort ook administratie, het RSJ IJsselland ondersteunt ook dit proces. Zo zijn er afspraken vastgelegd in het adminstratieprotocol en werkwijzen afgesproken voor het berichtenverkeer tussen de partijen onderling.

De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de geleverde zorg. Dit doen zijn volgens de overeengekomen afspraken.