Administratieprotocol


Het protocol geldt voor alle hulpverleners in jeugdhulp die gecontracteerd zijn door het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland. 

Dit protocol refereert aan de stand van zaken van de administraties en de landelijke standaarden van dat moment. Het is mogelijk dat in de loop der tijd bepaalde aspecten van administraties wijzigen of dat de landelijke standaard wijzigt. Als dit het geval is, dan wordt dit protocol aangepast en wordt u hierover tijdig geïnformeerd. De laatste versie van dit protocol is altijd te vinden op deze website.

Administratieprotocol

Het administratieprotocol beschrijft de wijze waarop het toewijzings- en facturatieproces in de regio IJsselland verloopt en welke stappen de jeugdhulpaanbieders en de gemeenten daarin moet nemen. Verder staan in dit protocol de afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden rondom zorgtoewijzingen en facturatiegegevens, de wijze van aanlevering en de uiteindelijke betaling van facturen.