Financiën

Alle deelnemende gemeenten verwerken zelf de administratie van declaraties. Ook handmatige facturen stuurt u naar betreffende gemeente.

Bovenstaande geldt niet voor de facturen met betrekking tot JB/JR-maatregelen, waarbij sprake is van bovenregionale aanspraken op basis van het woonplaatsbeginsel. Het RSJ IJsselland blijft deze facturen uitbetalen, u kunt deze mailen naar factuur@rsj-ijsselland.nl.

Heeft u vragen over de verwerking en betaling van declaraties/facturen? Neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende gemeente. De contactgegevens van de gemeenten vindt u op deze website bij Contact> Gemeenten.

Financiën