Bijeenkomst inkoopproces

02dec

Beste zorgaanbieders,

 

Regio IJsselland gaat de inkoop van specialistische jeugdhulp vervolgen per 2022. De nieuwe overeenkomsten treden op 1 januari 2023 in werking wat betekent dat het inkooptraject medio maart/april 2022 van start zal gaan.

Namens regio IJsselland zal op 2 december van 14.00 uur tot 16.30 uur een algemene digitale bijeenkomst plaatsvinden om u bij te praten over het proces en vragen hierover te beantwoorden. Er wordt informatie gedeeld over het aankomend inkooptraject, hoe wordt verder gewerkt aan de eerder gepubliceerde inkoopdocumenten en welke onderwerpen nog ter bespreking voorliggen.

 

Wij hopen u allen digitaal te ontmoeten. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via inkoop@rsj-ijsselland.nl uiterlijk op 25 november. 

Locatie 
Online via Teams