Bijeenkomst inkoopproces 2023

03mei

Beste zorgaanbieders,

Naar aanleiding van de aanstaande publicatie van de Aanbesteding Specialistische Jeugdhulp, dinsdag 3 mei 2022, worden er 3 bijeenkomsten georganiseerd voor u als zorgaanbieder. Tijdens deze bijeenkomsten zal u worden meegenomen in het proces van aanbesteden.

Daarnaast wordt ons nieuwe aanbestedingsplatform toegelicht. RSJ IJsselland is namelijk overgestapt van CTM naar Aanbestedingskalender.nl. Dit betekent dat er niet meer gepubliceerd wordt via CTM!

Om ervoor te zorgen dat iedereen de gelegenheid krijgt om alle vragen met betrekking tot het proces in deze aanbestedingstool te stellen, kunt u deelnemen aan onderstaande bijeenkomsten, welke onder meer georganiseerd worden in samenwerking met Aanbestedingskalender.nl. Deelnemen aan deze bijeenkomst, kan met maximaal 2 personen per zorgaanbieder.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

4 mei 2022 van 13:00 tot 14:30:              Toelichting Aanbesteding Leidraad            (beide opeenvolgend bij te wonen via onderstaande link)

4 mei 2022 van 14:30 tot 15:30:              Uitleg over Aanbestedingskalender.nl       (beide opeenvolgend bij te wonen via onderstaande link)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MTY0Y2NiMmItMTQwYy00OWRiLWE1YWEtOWM5ZjU2NGQwNzY5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22dc9fa7ed-d60c-45ff-a4c8-1ffa3ccea0d0%22,%22Oid%22:%22d325fd84-840f-4531-a9a4-d368bbd77033%22%7D

9 mei 2022 van 9:00 tot 11:00:                Toelichting inschaling verblijfsintensiteiten

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZTJlNmQwNWEtNzVhMS00NzM3LWEzOWUtZWVhZTJiMzQyYWMw@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22dc9fa7ed-d60c-45ff-a4c8-1ffa3ccea0d0%22,%22Oid%22:%22d325fd84-840f-4531-a9a4-d368bbd77033%22%7D


Wij kijken uit naar de bijeenkomsten en gaan er vanuit dat u net als wij enthousiast wordt van dit nieuwe systeem.

Als u niet via de mail bent uitgenodigd en u wilt alsnog deelnemen of u heeft vragen kunt u mailen naar inkoop@rsj-ijsselland.nl

Locatie 
Online via Teams