Casussessies toewijzen ambulante jeugdhulp

21jan

Het toewijzen van ondersteuning wil  de regio IJsselland samen vormgeven

Naam bijeenkomst

Casussessies toewijzen ambulante jeugdhulp

Datum en tijd

 

21 januari 2020 (09.00 – 12.00 uur) (Stadhuis Zwolle – Takzaal)

23 januari 2020 (13.30 – 16.30 uur) (Stadhuis Zwolle – Takzaal)

4 februari 2020 (14.00 – 17.00 uur) (Stadskantoor  Zwolle – vergaderkamers 7-10)

Doel en toelichting

Het toewijzen van ondersteuning wil  de regio IJsselland samen vormgeven. Gemeentelijke toegangen en aanbieders ontmoeten elkaar en vormen het proces van toewijzen aan de hand van casusbesprekingen. Er vinden drie bijeenkomsten plaats

 • 21 januari: casussessie voor (duurzame ) ondersteuningsvormen waarbij ook rekening wordt gehouden met het snijvlak tussen begeleiding en behandeling
 • 23 januari: casussessie voor (complexe) casussen waarbij rekening wordt gehouden met het snijvlak waarbij aanbieders en gemeenten verschillen van mening.
 • 4 februari: terugkombijeenkomst voor deelnemers van 21 januari en 23 januari. Hier  wordt het concept besproken die gebaseerd is op de eerste twee casussessies en biedt ruimte voor de laatste gespreksonderwerpen

 

Ook voor deze bijeenkomst zal de regio IJsselland zorgdragen voor een plenaire sessie waar alle aanbieders de ruimte krijgen te reageren op de concept uitwerking van ambulante jeugdhulp.

Doelgroep deelnemers

Specifiek wordt gevraagd om één deelnemer per aanbieder die de discussie op inhoud van casussen kan voeren. Denk hierbij aan medewerkers die zich bezig houden met de triage op inhoud. Het gaat hier specifiek niet om het administratieve proces. 

 • 21 januari: aanbieders die (duurzame/langdurige ondersteuningsvormen) bieden en discussie ervaren op het snijvlak begeleiding en behandeling
 • 23 januari: aanbieders die complexe casussen oppakken vaak in multidisciplinaire setting met andere aanbieders
 • 4 februari alle deelnemers uit de bijeenkomsten op 21 en 23 januari

Aanmeldprocedure

 • Elke organisatie mag maximaal één deelnemer opgeven die de inhoud van casussen en het proces met toegangsmedewerkers begrijpt
 • Vermeld de volgende informatie in uw aanmelding:

-    naam bijeenkomst waarvoor u zich aanmeldt

-    betreffende datum

-    naam organisatie

-    naam en functie deelnemer

 • Voor 21 januari en 23 januari is het maximaal aantal deelnemers 6
 • 4 februari is een terugkombijeenkomst en dienen de deelnemers van bijeenkomsten 21 en 23 januari aanwezig te zijn
 • Regio IJsselland zal een gestratificeerde loting toepassen op de aanmeldingen en o.b.v. de drie domeinen J&O, GGZ en LVB en rekening houdend met een mix van kleine en grote aanbieders voor regio IJsselland loten.
 • Aanmelden kan tot 3 januari 2020 via inkoop@rsj-ijsselland.nl
Locatie 
Stadhuis Zwolle (Tak-zaal)
Grote Kerkplein 15
Zwolle