Denksessie HSWV

20Feb

Specifiek voor aanbieders HSWV wordt tijdens twee denksessies nagedacht over de inrichting van HSWV.

Naam bijeenkomst

Denksessie HSWV

Datum, tijd en plaats

22 januari 2020 (09.00 – 12.00 uur) (Stadhuis Zwolle - Takzaal)

20 februari 2020 (10.00 – 13.00 uur (Stadhuis Zwolle – Takzaal)

Doel en toelichting

Specifiek voor aanbieders HSWV wordt tijdens twee denksessies nagedacht over de inrichting van HSWV in termen van continuïteit, samenwerking en ambulantisering om gezamenlijk een concept inrichting te vormen hoe de regio IJsselland de zwaarste vormen van jeugdhulp borgt en verbeterd. De bijeenkomsten zijn opvolgend aan elkaar.

Doelgroep deelnemers

Aanbieders HSWV

Aanmeldprocedure

  • Elke organisatie mag maximaal één deelnemer opgeven
  • Vermeld de volgende informatie in uw aanmelding:

     - naam bijeenkomst en datum waarvoor u zich aanmeldt

     - naam organisatie

     - naam en functie deelnemer

  • Er is geen maximum voor het aantal aanmeldingen
  • Regio IJsselland behoudt zich het recht voor om aanmeldingen te weigeren op basis van de definitiebepaling van HSWV en welke aanbieders hieronder vallen. De afweging zal altijd worden gemotiveerd.
  • Aanmelden kan tot 3 januari 2020 via inkoop@rsj-ijsselland.nl
Locatie 
Stadhuis Zwolle (Tak-zaal)
Grote Kerkplein 15
Zwolle