Denksessie Wonen

19Feb

Specifiek voor aanbieders Wonen wordt tijdens twee denksessies nagedacht over de inrichting van Wonen.

Naam bijeenkomst

Denksessie Wonen

Datum, tijd en plaats

19 februari 2020 (09.00 – 12.00 uur) (?)

11 maart  2020 (9.00 – 12.00 uur) (?)

Doel en toelichting

Specifiek voor aanbieders Wonen wordt tijdens twee denksessies nagedacht over de inrichting van Wonen. In de eerste sessie wordt stil gestaan bij het onderdeel toewijzen, beschikbaarheid van woonplekken en de transformatie-opdracht bij Wonen. In de sessie in maart wordt er stil gestaan bij de bekostiging van Wonen in verschillende intensiteiten op basis van leefklimaat.

Doelgroep deelnemers

Aanbieders Wonen

Aanmeldprocedure

  • Elke organisatie mag maximaal één deelnemer opgeven
  • Vermeld de volgende informatie in uw aanmelding:

     - naam bijeenkomst en datum waarvoor u zich aanmeldt

     - naam organisatie

     - naam en functie deelnemer

Locatie 
Stadhuis Zwolle (Tak-zaal)
Grote Kerkplein 15
Zwolle