Terugkombijeenkomst bekostiging ambulante jeugdhulp

10Feb

Bespreken gezamenlijke uitwerking van de bekostiging van ambulante jeugdhulp op 15 januari 2020

Naam bijeenkomst

Terugkombijeenkomst bekostiging ambulante jeugdhulp

Datum, tijd en plaats

10 februari 2020 (09.00 – 12.00 uur) (Stadhuis Zwolle - Takzaal)

Doel en toelichting

Na de gezamenlijke uitwerking van de bekostiging van ambulante jeugdhulp op 15 januari zal een terugkombijeenkomst worden gehouden met alle aanbieders die deelnamen aan de sessie van 3 december 2019. Er is tijdens deze bijeenkomst ruimte om het uitgewerkte concept te bespreken

Doelgroep deelnemers

Aanbieders ambulante jeugdhulp die zijn ingeloot op 3 december 2019

Aanmeldprocedure

  • Elke organisatie mag maximaal één deelnemer opgeven
  • Vermeld de volgende informatie in uw aanmelding:

     - naam bijeenkomst waarvoor u zich aanmeldt

     - naam organisatie

     - naam en functie deelnemer

  • Deze bijeenkomst is beperkt tot de ingelote aanbieders van 3 december 2019
  • Aanmelden kan tot 27 januari 2020 via inkoop@rsj-ijsselland.nl

 

Locatie 
Stadhuis Zwolle (Tak-zaal)
Grote Kerkplein 15
Zwolle