Themagerichte transformatietafel Burgervoogdij

18Feb

Kinderen die niet meer thuis wonen en over wie de eigen ouders geen gezag meer hebben, voelen zich vaak ‘nergens bij horen’. De professionals om hen heen zetten zich in met hart en ziel. Toch wordt steeds duidelijker dat ook het eigen sociale netwerk voor een kind van groot belang is. Eén van de mogelijkheden om dat netwerk te activeren is burgervoogdij. Nu nog ligt de voogdij over deze kinderen vrijwel altijd bij een gecertificeerde instelling. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Ook een ‘gewone burger’ kan voogd zijn. Een voormalig pleegouder bijvoorbeeld, of een ander die het kind goed kent en zich betrokken voelt. Een burgervoogd bouwt een sterke band op met het kind. Een band die blijft, ook als de situatie van het kind verandert en zelfs als het kind meerderjarig wordt. Zo wordt de burgervoogd een stabiele factor, een anker in de gewone wereld, voor een ontheemd kind.

Zie voor meer informatie bijgaande

Locatie 
Online