Bijeenkomst Zorgdomein 2 november 2017

Beste aanbieder,

Binnen de regio IJsselland hebben we de keuze gemaakt voor een nieuwe manier van contractering van jeugdhulp. We gaan voor resultaatgerichte bekostiging en een andere manier van verwijzen. U bent hiervan al vaker op de hoogte gesteld.

Zorgdomein

Het is natuurlijk van belang dat ook in de nieuwe situatie verwijzers, zoals huisartsen, u weten te vinden. Huisartsen geven aan dat zij verwijzen met zorgdomein. In zorgdomein is een groot aantal aanbieders voor hen makkelijk beschikbaar. U kunt zich hier ook bij aanmelden. Huisartsen kunnen dan makkelijk naar u doorverwijzen. Aansluiting is niet verplicht, maar verhoogt de kans dat u gevonden wordt door huisartsen, jeugdigen en hun ouders.

Bijeenkomst over zorgdomein

Op donderdag 2 november van 15.00 -17.00 uur organiseert de regio een bijeenkomst in het stadhuis van Zwolle (in de raadzaal), Grote Kerkplein 15. Implementatiemanagers, ICT deskundigen of mensen met een soortgelijke functie zijn van harte uitgenodigd. Bij kleinere aanbieders is deze functie wellicht bij iemand anders belegd.

Programma

Tijdens deze bijeenkomst verzorgt Ayse Caliskan van Zorgdomein een presentatie over de werking van zorgdomein. Ook is er aandacht voor:

 de implementatie van zorgdomein;

 de aansluiting van zorgdomein bij registratiesystemen;

 de kosten.

Vanuit de regio gaan we met u in gesprek over hoe u met zorgdomein kunt voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt in de contracten met aanbieders. Uiteraard is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

Denkt u er aan zich voor vrijdag 27 oktober aan te melden? Dit kunt u doen via

n.leenstra-boutkan@zwolle.nl

We zien uit naar uw komst.

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle