Communicatieprotocol

Communicatieprotocol

Inhoud communicatieprotocol

Het communicatieprotocol bestaat uit twee hoofdstukken:

  1. Communicatie bij persvragen, niet zijnde crisis of calamiteit
  2. Escalatiemodel

Het escalatiemodel bestaat vervolgens uit twee delen:

  1. Deel I beschrijft de kaders en wordt het onderwerp meldingswaardige calamiteiten toegelicht.
  2. Deel II is het draaiboek voor die situaties waarin zich meldingswaardige calamiteiten voordoen binnen de jeugdhulp in de regio IJsselland. In het draaiboek staan handvatten hoe te handelen bij deze meldingswaardige calamiteiten. De ene calamiteit is de andere niet. Het draaiboek geeft een leidraad van hoe te handelen, het is niet bedoeld als voorschrift.

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle