FAQ & documenten

Veelgestelde vragen

Een zorgaanbieder kan geen onderaannemerschap aangaan met een niet-professional.  

Als de inzet van oma gewenst blijft voor het behalen van de resultaten, dan moeten er twee beschikkingen worden afgegeven, 1 voor Zorg in Natura en 1 voor PGB.

Er kan wel gekeken worden of door de inzet van oma de intensiteit van de Zorg in Natura minder hoog kan zijn.

Aan de zorgaanbieder kan gevraagd worden om in hun behandelplan rekening te houden met oma en haar te betrekken in de ondersteuning en het ook op elkaar af te stemmen (als ouders hier toestemming voor geven).

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Elke aanbestedende dienst heeft de verplichting haar aanbestedingen kenbaar te maken op TenderNed. Ook RSJ IJsselland moet dat doen.

Inschrijven gaat via Negometrix, de contracteringstool voor inschrijvingen. Deze tool blijft open staan. We hebben gekozen voor een zogeheten sociaal contracteringsproces. Dat betekent dat de tool ook beschikbaar blijft gedurende de looptijd van de  overeenkomst. Nieuwe aanbieders kunnen zich te allen tijde inschijven. Jaarlijks vanaf  1 april en 1 oktober worden de inschrijvingen beoordeeld door opdrachtgever en wordt uitsluitsel gegeven over de mogelijkheid van toetreding door aanbieder.