Regionaal expertiseteam IJsselland

Op 1 juni 2018 is de pilot Regionaal Expertiseteam IJsselland (RET) gestart.

Het RET is een onafhankelijk, multidisciplinair team voor vastgelopen casussen of casussen waarmee de lokale teams zich geen raad weten. Het RET zoekt naar creatieve oplossingen. Het team gaat pas verder met een volgende casus als er een passende oplossing gevonden is.

De werkzaamheden van het RET passen binnen de afspraken zoals die zijn vastgelegd in de raamovereenkomst specialistische jeugdhulp 2018.  LET WEL: de lokale toegang is en blijft verantwoordelijk.

Samenstelling van het RET

Het RET bestaat uit vertegenwoordigers van Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (voorzitter, secretarieel ondersteuner), twee vaste externe deskundigen (professionals/ managers), gemeentelijke toegang en jeugdhulpaanbieders.

Hoe kan ik in contact komen met het RET?

  • Alleen de manager van de gemeentelijke toegang kan een casus indienen bij de voorzitter van het RET via info@rsj-ijsselland.nl
  • Voordat de casus wordt ingebracht bij het RET, hebben de aanbieders en de gemeentelijke toegang de stappen in de escalatiepiramide doorlopen. (zie documenten)
Regionaal expertiseteam IJsselland