Crisisroute

Samenwerkingsafspraken crisisroute

In 2018 hebben gemeenten en jeugdhulpaanbieders in de regio IJsselland een crisisroute uitgewerkt voor jeugdigen binnen en buiten kantoortijden. Het doel is crisissituaties zoveel mogelijk voorkomen en wanneer er crisishulp nodig is, deze zo snel mogelijk en op de juiste plek bieden, met zo min mogelijk verplaatsingen van de jeugdige en met de juiste ouderbetrokkenheid.

Gemeenten en jeugdhulpaanbieders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor jeugdigen die crisishulp nodig hebben. Uitgangspunten voor de crisisroute is dat jeugdhulpaanbieders zich gezamenlijk commiteren aan het garant staan voor het leveren van passende zorg bij crisis voor alle kinderen uit de regio die deze zorg nodig hebben. Dit vraagt integrale beoordeling van problematie en intensieve samenwerking bij crisisinterventies en crisisopvolging, waarbij recht wordt gedaan aan de specifieke expertise van betrokkenen en waarbij betrokken partijen jeugdigen 'niet loslaten' totdat passende crisishulp beschikbaar is.

In de toelichting op de crisisroute zijn afspraken vastgelegd over de werkwijze bij de crisisroute jeugd. Deze samenwerkingsafspraken worden in deze notitie samengevat weergegeven.

Toelichting crisisroute binnen kantoortijden

Crisisroute binnen kantoortijden

Toelichting crisisroute buiten kantoortijden

Crisisroute buiten kantoortijden

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle