Wat moet ik doen met de meerkosten?

Het kan zijn dat u meerkosten moet maken vanwege de richtlijnen rondom het Coronavirus. Denk aan kosten voor beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes en handgel, software voor dienstverlening op afstand en/ of extra bedden.

Voor de meerkosten sluit RSJ IJsselland ook zo veel mogelijk aan bij de landelijke regeling. Voor de te factureren meerkosten dient u het ‘Format meerkosten_distributie_versie_def.xlsm’ te gebruiken. Dit format, inclusief de factuur!, dient conform invulinstructie uiterlijk 28 februari gemaild te zijn aan het RSJ IJsselland (productie2020@rsj-ijsselland.nl). NB: Het format dient per gemeente ingevuld te worden en de factuur dient ook aan de juiste gemeente geadresseerd te zijn. Uiterlijk 31 maart dienen aanbieders en gemeenten overeenstemming te hebben bereikt over de coronacompensatie. Dit vergt van u als aanbieder en van de gemeenten een grote inspanning en in maart een goede afstemming over en weer.