Inschrijving contractering 2019

Elke geïnteresseerde jeugdhulpaanbieder kan een aanvraag voor het contract indienen. Wanneer door de jeugdhulpaanbieder wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in het contract dan wordt het contract gegund.

U kunt zich inschrijven voor de raamovereenkomst specialistische jeugdhulp via de inschrijfmodule van Negometrix. Door hier te klikken wordt u direct doorgelinkt naar deze inschrijfmodule. De regio hanteert twee inschrijvingsdeadlines per jaar, te weten 1 april en 1 oktober. Wilt u in aanmerking komen voor een contract, dan kunt u zich hiervoor vanaf heden inschrijven. Alle inschrijvingen die voor 1 april zijn ingediend, komen in aanmerking voor contractering per 1 mei en alle inschrijvingen die voor 1 oktober zijn ingediend, komen in aanmerking voor contractering per 1 november. Denkt u eraan dat de inschrijvingen die we op of na 1 april danwel 1 oktober ontvangen, niet meer mee kunnen nemen voor de betreffende ronde! 

Vragen

Als u vragen heeft over het inschrijvingsproces dan kunt u contact opnemen met Kim Wink via: inkoop@rsj-ijsselland.nl of 06-55 281 588. Ook kunt u kijken of u vraag staat bij veel gestelde vragen door hier te klikken.

Klik hier voor de definitieve raamovereenkomst

Klik hier voor bijlage 1 het definitieve administratieprotocol

Klik hier voor bijlage 2 Tarieven en overige specifieke voorwaarden

Klik hier voor bijlage 3 Kwaliteitskader jeugd versie 2.0 maart 2016

Klik hier voor bijlage 4 Inkoopstrategie specialistische jeugdhulp Regio IJsselland

Klik hier voor bijlage 5 Ondersteuningsprofielen

Klik hier voor bijlage 6 Visie jeugdzorg regionale jeugdzorg oktober 2016

Klik hier voor bijlage 7 Monitoring

Klik hier voor bijlage 8 SROI

Klik hier voor bijlage 9 Algemene Inkoop Voorwaarden ZKO 2015

Klik hier voor de productcodes Segment midden 

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle