Netwerk Samen leren en ontwikkelen

In dit netwerk willen we knelpunten en oplossingen vanuit de bovenregionale samenwerking en vanuit de Toegangen verder brengen en samen daarvan leren. Ook willen we lacunes in het zorglandschap in beeld brengen en gewenste ambulante expertise ontwikkelen (passend binnen de leidende principes) en zo komen tot een sluitend aanbod jeugdhulp in de regio IJsselland. We organiseren hiervoor maandelijks een bijeenkomst. Op basis van het thema worden daarvoor gericht inhoudsdeskundigen uitgenodigd.

De leidende principes transformatie in de regio IJsselland die het netwerk volgt:

  • Normaliseren is het versterken van het gewone leven
  • Veiligheid van de jeugdige(n) vormt altijd de ondergrens
  • Ambulantiseren is doen wat nodig is, daar waar het nodig is
  • Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, je gekend wordt en mag blijven.

Voor meer informatie over dit netwerk klik hier.