Netwerk Samen leren en ontwikkelen

In dit netwerk willen we knelpunten en oplossingen vanuit de bovenregionale samenwerking en vanuit de Toegangen verder brengen en samen daarvan leren. Ook willen we lacunes in het zorglandschap in beeld brengen en gewenste ambulante expertise ontwikkelen (passend binnen de leidende principes) en zo komen tot een sluitend aanbod jeugdhulp in de regio IJsselland. We organiseren hiervoor maandelijks een bijeenkomst. Op basis van het thema worden daarvoor gericht inhoudsdeskundigen uitgenodigd.

De leidende principes transformatie in de regio IJsselland die het netwerk volgt:

  • Normaliseren is het versterken van het gewone leven
  • Veiligheid van de jeugdige(n) vormt altijd de ondergrens
  • Ambulantiseren is doen wat nodig is, daar waar het nodig is
  • Thuis is een plek waar je mag zijn wie je bent, je gekend wordt en mag blijven.

Voor meer informatie over dit netwerk klik hier.
 

Verschillende bijeenkomsten vanuit het Netwerk Samen Leren & Ontwikkelen

In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de diverse bijeenkomsten die zijn georganiseerd vanuit het Netwerk Samen Leren & Ontwikkelen. U ziet dat de onderwerpen onderstreept zijn. Als u hierop klikt, komt u op een aparte pagina waar u meer informatie kunt vinden over dit betreffende onderwerp.  

Datum Onderwerp
9 maart 2022 Vervolg brede uitvraag aan de voorkant 
15 december 2021 Brede uitvraag aan de voorkant
15 september 2021 Pitches aanpak scheidingsproblematiek
30 juni 2021 Ambitie scheidingsproblematiek
26 mei 2021 Bovenregionale samenwerking