Overgangscliënten 2018

De regio kiest voor een gefaseerde invoer van het nieuwe inkoopmodel. Dit betekent voor cliënten waarvan de huidige toewijzing doorloopt in 2018:

 • Voor LVB-aanbieders lopen de huidige toewijzingen doorlopen tot en met de huidige einddatum
 • Voor GGZ-aanbieders een nieuwe toewijzing wordt verstrekt per 1 januari 2018 tot en met de huidige einddatum van de toewijzing in verband met het stopzetten van de DBC-systematiek. Hiervoor zijn afstemlijsten naar de aanbieders gestuurd
 • Voor J+O-aanbieders nieuwe toewijzingen worden verstrekt per 1 januari 2018. Hiervoor zijn afstemlijsten naar de aanbieders gestuurd.

Voor nieuwe cliënten in 2018 dient een verzoek om toewijzing te worden ingediend zoals beschreven in het administratieprotocol.

 

Diverse informatie met betrekking tot uitfasering DBC's

Declareren over 2017 en 2018 van overgangscliënten

 • Cliënten met een basis-GGZ-traject uit 2017 wat doorloopt in 2018 wordt afgerekend middels een DBC-afrekening (JW321) in 2018. Hierin kunnen het verwachte aantal minuten behandeling 2018 worden meegenomen. In 2018 hoeft dan niet meer te worden gedeclareerd.
 • Cliënten met een specialistische GGZ-traject uit 2017 wat doorloopt in 2018 wordt als volgt afgerekend:
  • Over 2017 wordt een DBC-afrekening (JW321) gestuurd voor de periode tot en met december 2017.
  • Voor 2018 heeft u als het goed is een nieuwe toewijzing ontvangen voor de resterende periode in 2018 met de productcode 54002 (Dyslexie-behandeling is 54004).
  • Indien u deze toewijzing heeft ontvangen kunt u maandelijks na afloop van de maand een declaratie insturen met de minuten van de afgelopen maand via een JW303F
 • Cliënten met een LVB-traject kunnen worden gedeclareerd op dezelfde wijze als in 2017 met dezelfde codes.

 

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle