Regio agenda

De Regioagenda beschrijft de inhoudelijke, regionale thema’s. Jaarlijks inventariseert het RSJ IJsselland welke thema’s de elf gemeenten regionaal willen uitwerken. In 2019 werken we aan de volgende thema’s:

  • A. Doorontwikkeling IJsselands bekostigingsmodel.
  • B. Transformatie zorglandschap IJsselland.
  • C. Transformatie gedwongen kader.
  • D. Doorontwikkeling crisis.
  • E. Ontwikkeling regionale visie 2021-2025.
  • F. Doorontwikkeliing RET:  indien wordt besloten dat dit doorgang vindt
  • G. Wachtlijstproblematiek; eenduidigheid rondom definities
Regio agenda