Regio agenda

Regio agenda

De Regioagenda beschrijft de inhoudelijke, regionale thema’s. Jaarlijks inventariseert het RSJ IJsselland welke thema’s de elf gemeenten regionaal willen uitwerken. In 2019 werken we aan de volgende thema’s:

A. Doorontwikkeling IJsselands bekostigingsmodel.

B. Transformatie zorglandschap IJsselland.

C. Transformatie gedwongen kader.

D. Doorontwikkeling crisis.

E. Ontwikkeling regionale visie 2021-2025.

F. Doorontwikkeliing RET:  indien wordt besloten dat dit doorgang vindt

G. Wachtlijstproblematiek; eenduidigheid rondom definities