Regio agenda

De Regioagenda beschrijft de inhoudelijke, regionale thema’s. Jaarlijks inventariseert het RSJ IJsselland welke thema’s de elf gemeenten regionaal willen uitwerken. In 2019 werken we aan de volgende thema’s:

A. Doorontwikkeling IJsselands bekostigingsmodel.

B. Transformatie zorglandschap IJsselland.

C. Transformatie gedwongen kader.

D. Doorontwikkeling crisis.

E. Ontwikkeling regionale visie 2021-2025.

F. Doorontwikkeliing RET:  indien wordt besloten dat dit doorgang vindt

G. Wachtlijstproblematiek; eenduidigheid rondom definities

Regio agenda