Visie op regionale jeugd

De uitvoering van de Jeugdwet is en blijft een lokale verantwoordelijkheid. Elke gemeente in de regio IJsselland bepaalt daarbij de eigen keuzes en prioriteiten. Toch blijkt dat de gemeenten in de regio allemaal werken vanuit een overeenkomstige visie op de ontwikkeling van de jeugdhulp als onderdeel van het gemeentelijke sociaal domein. De regionale visie is dus ook de lokale visie voor de samenwerking in de transformatie in de regio IJsselland.

Visie op regionale jeugd