De Zwanenberg

De Zwanenberg

Trias heeft per 1 oktober 2021 een vorm van Kleinschalig Specialistisch Wonen (KWS) voor jongeren met ASS geopend, de Zwanenberg. De Zwanenberg biedt maatwerk voor jongeren die vanwege hun problematiek uitvallen binnen het reguliere hulpaanbod. Het aanbod wordt geplaatst op het snijvlak van LVB, jeugdhulp, jeugdhulp plus en GGZ. Bij deze jongeren met complexe en meervoudige problematiek is het noodzakelijk om hulpaanbod en instellingsoverstijgend te werken. De hulpvraag van de jongere is hierin leidend. Op de Zwanenberg is plaats voor maximaal 4 jongeren.

De hulpvragen zijn gericht op het langdurig stabiel verblijf in combinatie met begeleiding en behandeling op maat. Jongeren die in aanmerking komen voor KSW hebben baat bij een kleinschalige setting waarbij begeleiding voortdurend in de nabijheid is. Het verblijf is prikkelarm en vanwege de problematiek van de jongeren wordt er ingezet op begeleiding en behandeling. Hierbij staat stabiliteit en veiligheid voorop. Het behalen van ontwikkeldoelen volgt hierop. Er is altijd sprake van jongeren met complexe en meervoudige problematiek. Zij kunnen niet terug naar huis. Daarnaast is een reguliere of lichtere vorm van ondersteuning ontoereikend. Zij zijn (nog) blijvend afhankelijk van woonbegeleiding met intensieve stut- en steunstructuur (en de daarop afgestemde sturing, sensitiviteit, monitoring en sfeer) vanuit een kleinschalig langdurend verblijf binnen een 24-uurs setting waarbij een affectief neutraal pedagogisch klimaat een voorwaarde is.