Integrale spoedhulp

Integrale spoedhulp

Werkwijze

Samen werken aan een direct inzetbaar integraal spoedhulp-team in IJsselland

In de regio IJsselland werken Ambiq, Vitree, Pactum en Trias samen aan een integraal spoedhulp-team: Spoedhulp IJsselland. Hierin worden kennis en expertise van jeugdhulp en LVB gebundeld. Ook is er nauw contact met GGZ-instellingen Karakter, Accare en Jeugd GGZ. 

Het doel van Spoedhulp IJsselland is om kinderen en gezinnen snel passende hulp te bieden zodat uithuisplaatsing voorkomen kan worden. Dit doet het team door 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en beschikbaar te zijn.

Alle aanvragen voor ambulante spoedhulp worden via één telefoonnummer gedaan: 038 - 3030102.  Dit telefoonnummer 24/7 bereikbaar en Spoedhulp IJsselland is direct inzetbaar voor gezinnen die in een crisissituatie zitten.

Spoedhulp IJsselland is in te schakelen binnen kantoortijden door de gemeentelijke toegang of Veilig Thuis IJsselland en buiten kantoortijden door Veilig thuis IJsselland.

Meer informatie is te verkrijgen via Quereen Berends, coördinator Spoedhulpteam: q.berends@triasjeugdhulp.nl –  tel. 06-52357394.

Pilot

De pilot integrale spoedhulp is inmiddels afgerond in december 2021 en omgezet in een overeenkomst crisisfunctie. De eindresultaten vindt u hieronder in een overzichtsplaat. De eindrapportage kunt u downloaden.

De resultaten en ervaringen uit de pilot worden verder meegenomen in het project integrale werkwijze crisis, welke is gestart in 2022. De huidige crisisroute vindt u hier

Het doel van dit project was het realiseren van een pilot integrale ambulante spoedhulp die 24/7 bereikbaar en beschikbaar is in de regio IJsselland. Door ontschotten en verbinden van crisisexpertise (LVB, jeugdhulp, GGZ) vermindert het aantal of verkort de duur van (crisis) uithuisplaatsingen in de regio IJsselland. Deze pilot duurt tot en met december 2021. De tussenevaluatie over de eerste periode (september 2020 t/m maart 2021) heeft plaatsgevonden. Klik hier voor deze voortgangsrapportage.

Hieronder vindt u het oorspronkelijke projectplan.