Jeugdzorg+

Plan van aanpak vermindering instroom JeugdzorgPlus

Op 16 november jl. was er een Netwerk Samen Leren & Ontwikkelen georganiseerd om aan de slag te gaan met het plan van aanpak voor het verminderen van de instroom in de JeugdzorgPlus (JZ+). Samen met een afvaardiging vanuit de JZ+, reguliere aanbieders J&O, LVB en GGZ, de GI’s, RvdK en gemeenten (toegang en beleid) is nagedacht over hoe we kunnen voorkomen dat jongeren opgenomen worden in een JZ+ instelling buiten onze regio. Het plan bevat de volgende onderdelen:

  • Dossieronderzoek van de 30 jongeren die in 2020 zijn ingestroomd in de JZ+. 
  • 5 casuskraaksessies met jongeren, ouders en alle betrokken partners.
  • Inzetten op ‘vertragen en verdragen’.
  • Haalbaarheidsstudie geïntegreerde zorg.


Op deze manier dragen we vanuit IJsselland bij aan de ambitie die is geformuleerd voor het verminderen van de instroom in de JZ+, zoals vastgelegd in bovenregionale afspraken. Hieronder het plan van aanpak.