Ambitie scheidingsproblematiek

30 juni 2021: Ambitie scheidingsproblematiek

Er is steeds meer aandacht voor de gevolgen voor jeugdigen van ouders die gaan scheiden. Het is bekend dat 60-70 % van de jeugdigen in het gedwongen kader te maken hebben (gehad) met een (vecht)scheiding. Er zijn lacunes in het hulpaanbod als het gaat om scheidingsproblematiek en de gewenste samenwerking. De toegangen in de regio IJsselland hebben daarom samen met de kinderrechter en de Raad voor de Kinderbescherming een ambitie geformuleerd met betrekking tot de aanpak rond scheidingsproblematiek.

Deze ambitie was de rode draad van de bijeenkomst samen met aanbieders en toegangen op 30 juni jl. Tijdens deze bijeenkomst werden aan de hand van de landelijke ontwikkelingen (scheiden zonder schade VNG) en inspirerende voorbeelden in de regio, aanbieders uitgedaagd om na te denken hoe aan te sluiten op de ambitie. Het was een open gesprek, waarin duidelijk werd dat het voor alle partijen een zoektocht is om tot een goede en sluitende aanpak te komen. Duidelijk is dat bij toegangen en rechtbank de behoefte is aan meer flexibele samenwerking met het voorveld en een brede blik op wat nodig is. Aanbieders zijn uitgenodigd op 15 september te pitchen hoe ze denken aan te sluiten op deze ambitie en stelden tijdens deze bijeenkomst daarover hun vragen aan de toegangen. Alle aanbieders krijgen een terugkoppeling van deze bijeenkomst en de mogelijkheid om zich voor 1 augustus schriftelijk aan te melden voor een pitch op 15 september door middel van het aanmeldformulier. Zo nodig maken de toegangen een selectie aan de hand van de besproken criteria (zie deze presentatie). We beogen op deze wijze met elkaar de lacunes in de hulpverlening rond scheidingsproblematiek op te lossen.

Hieronder vindt u een aantal documenten, behorend bij deze bijeenkomst vanuit het Netwerk Samen Leren & Ontwikkelen.