Bovenregionale samenwerking

26 mei 2021: Bovenregionale samenwerking

De bovenregionale samenwerking was het thema van de eerste bijeenkomst Netwerk Samen leren en ontwikkelen. Hiervoor waren AO-leden en toegangen van de 11 gemeenten uitgenodigd. Concrete projecten die bovenregionale samenwerking vragen zijn: afbouw JZ+, het expertisenetwerk Overijssel en acute zorg GGZ. Het doel was om samen te onderzoeken wat deze bovenregionale samenwerking betekent voor de transformatie op lokaal en regionaal niveau. Hoe laten we dit aansluiten bij onze regionale visie?

Dit krijgt in september en oktober een vervolg en dan worden ook aanbieders en jongeren uitgenodigd om over deze specifieke onderwerpen van gedachten te wisselen.