Pitches aanpak scheidingsproblematiek

15 september 2021: Pitches aanpak scheidingsproblematiek

Als vervolg op de bijeenkomst van 30 juni 2021 over de ambitie t.a.v. scheidingsproblematiek in IJsselland, hebben acht jeugdhulpaanbieders een pitch gehouden op 15 september 2021. De uitkomst van deze pitches vindt u op deze pagina. 

Trias, Pactum & Vitree sloten in hun pitch goed aan op onze ambitie. Dit door in te zoomen op het belang van de samenwerking met de gemeentelijke toegangen, om samen te komen tot een goede en brede analyse (triage) en vast te stellen in welke volgordelijkheid resultaten behaald moeten worden. Jeugdhulp is immers niet altijd datgene dat (eerst) nodig is bij scheidingsproblematiek.