Transformatiegalerij

Transformatiegalerij

Eens in de 6-8 weken brengen wij de Transformatiegalerij uit. Hierin worden beknopt projecten, successen, etc. gedeeld om iedereen die dat maar wil te informeren over de veelal mooie stappen die worden gezet vanuit de transformatie. Als de Transformatiegalerij wordt gedownload en geopend, wordt zichtbaar dat enkele woorden zijn onderstreept. Dit zijn links waar op geklikt kan worden, waarna wordt doorverwezen naar een internetpagina waar meer informatie over dit betreffende onderwerp staat. 

Hieronder de uitgebrachte Transformatiegalerijen. 

April 2022

Februari 2022

December 2021

In deze Transformatiegalerij informatie over:

 • Verbinding Onderwijs - Jeugdhulp
 • Van ZZ naar GG
 • Expertisenetwerk Jeugd Overijssel
 • Vermindering instroom JeugdzorgPlus
 • Spoedhulp IJsselland / Integrale crisisroute
 • Netwerk Samen Leren en Ontwikkelen

Oktober 2021 

In deze Transformatiegalerij informatie over:

 • Verbinding Onderwijs - Jeugdhulp
 • RET en het Expertisenetwerk Overijssel
 • Spoedhulp IJsselland (uitkomsten en filmpje)
 • Kick-off nieuwe werkwijze gedwongen kader jeugd (Ronde Tafels)
 • Kleinschalig specialistisch wonen
 • Trainees RvdK, VT-IJ & JbOV zijn gestart! 
 • Netwerk Samen Leren & Ontwikkelen (uitkomsten pitches bij aanpak echtscheidingsproblematiek)
 • Transformatietafel 9 september jl.
 • RKJ IJsselland 

Juli 2021

In deze Transformatiegalerij informatie over:

 • Netwerk Samen Leren & Ontwikkelen (aanpak bij echtscheidingsproblematiek)
 • Pilot Spoedhulp IJsselland (voortgangsrapportage)
 • KWIKSTART
 • Nieuwe werkwijze gedwongen kader jeugd

Mei 2021

In deze Transformatiegalerij informatie over:

 • Onderzoek meervoudige en complexe problematiek
 • Van ZZ naar GG (Ziekte & Zorg - Gezondheid & Gedrag)
 • Netwerk Samen Leren & Ontwikkelen (bedoeling)
 • Burgervoogdij
 • RKJ IJsselland
 • Project traineeship gedwongen kader jeugd