De Springplank

De springplank

Meerjarig programma (o.b.v. analyse, perspectief, programma/value case):

  • Verrijking van het aanbod op en via de school. We positioneren De Springplank als het relationele knooppunt in de wijk en een plek waar intergenerationele hulpvragen worden doorbroken door te beginnen met een rijk aanbod op school, als belangrijke leefwereld voor het kind.
  • Een ondersteunende en stimulerende context. Wat er in en om de school gebeurt, is laagdrempelig en gericht op (op)groeien. Wanneer er extra expertise nodig is, wordt die aangebracht in lijn met wat er op school gebeurt. Het OT (jeugd- en gezinswerker, intern begeleider en directie) heeft hierin een leidende rol en kan deze ondersteuning grotendeels zelf bieden.
  • Duurzaam samenwerken. Uit de gesprekken naar aanleiding van de analyse blijkt dat de kracht van persoonlijke relaties doorwerkt in school en ondersteuningsteam. Ouders zoeken daardoor zelf het OT al sneller op, waardoor ook gemakkelijker verbindingen tussen ouders onderling kunnen worden gelegd. Die kracht is een belangrijke sleutel in de effectiviteit van deze ontwikkeling.

Lessen hieruit kunnen elders in Zwolle én door andere gemeenten benut worden in het versterken van de sociale basis met een verminderd beroep op specialistische jeugdhulp en/of een deels ander gebruik van specialistische kennis als gevolg. Het programma 'Samen voor een stevige basis' werkt er naartoe om uiteindelijk met 15-18 scholen te werken aan het versterken van de sociale basis van kinderen en en jongeren op een manier die aansluit bij de vragen, kansen en context van specifieke scholen. Deze ontwikkeling is mede gericht op het verminderen van het noodzakelijk beroep niet vrij toegankelijke jeugdhulp.

Voor meer informatie over het programma 'Samen voor een stevige basis': Mathilde Tempelman-Lam (programmaleider in opdracht van onderwijs en gemeente) mathilde@vormisonderwijs.nl