Qura

Qura

Groepsgerichte aanpak in middagprogramma toevoegen aan Qura-klas, met thema’s als depressie, angst, prestatiedruk, onzekerheid e.d. Voordeel van het groepsaanbod is dat jongeren merken dat ze niet alleen staan in de problematiek waar ze mee te maken hebben. De Qura klas bestaat uit leerlingen met psychiatrische problematiek in combinatie met schoolverzuim. Deze leerlingen waren 'thuiszitter' of dreigden dat te worden.

Klein en fijn onderzoek
Onderzoeksvraag is hoe deze pilot bijdraagt aan het ‘normaliseren’. Deze jongeren zitten niet thuis, maar gaan gewoon naar school. Zij hoeven niet voor therapie naar een aparte locatie van een zorgaanbieder. Zij leren van elkaar en passen het gelijk in de praktijk toe in voor jongeren van hun leeftijd normale omgeving, de school. Voor gemeenten is het interessant om te laten onderzoeken of deze aanpak ook leidt tot afschalen van de individuele ondersteuning van deze jongeren. Jongeren en hun ouders worden betrokken bij de evaluatie van deze pilot.

Qura – Meer informatie
Linda en Hans – Verhalen van jongeren met onbegrepen klachten
https://ziemijnu.nl/professionals/linda-en-hans

Contactgegevens

Roelie Buter-Procopiou - Gemeente Kampen
Beleidsontwikkelaar sociaal domein, onderdeel jeugd
@: r.buter@kampen.nl T: 06-23791216

Renate Elferink - Gemeente Staphorst
Coördinatie & beleid team Samenleving
@: r.elferink@staphorst.nl T: 0522-467592

Erna Last - Gemeente Zwartewaterland
Beleidsmedewerker sociaal domein
@: e.last@zwartewaterland.nl T:14 038

Arjan van Ommeren - Eleos
Regiodirecteur Eleos
@: Arjan.vanOmmeren@eleos.nl T: 06 – 2225 7832 

Johan Bos - Pieter Zandt Scholengemeenschap
Teamleider Praktijkonderwijs & Quvier
@: jabos@pieterzandt.nl T: 06-575 48 994