Transformatiefonds

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, hebben de VNG en het Rijk een Transformatiefonds in het leven geroepen. Binnen het Transformatiefonds is van 2018 tot en met 2020 jaarlijks € 36 miljoen aan transformatiebudget beschikbaar voor de jeugdregio’s. Om hiervoor in aanmerking te komen heeft het Regionaal Serviceteam Jeugd (RSJ) IJsselland [1] in samenwerking met de elf gemeenten en aanbieders jeugdhulp een aantal voorstellen ontwikkeld die een bijdrage gaan leveren aan de transformatie van het jeugdhulpstelsel.

In de regio IJsselland kiezen we er voor aan te sluiten bij de eerder geformuleerde visie: ‘Samenwerken aan transformatie 2017-2020’. Op basis van de uitgangspunten in deze visie en in aansluiting met de actielijnen uit het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd wil de regio met het transformatieplan bijdragen aan de volgende thema’s:

Thema 1 Inzet op de lokale leefomgeving van het kind/ambulantisering (passend bij actielijn 2)
Thema 2 Verbetering resultaat & kwaliteit (passend bij actielijn 1 en 6)
Thema 3 Verbinding jeugdhulp en onderwijs versterken (passend bij actielijn 3)

Het RSJ IJsselland heeft namens de regio voor 1 oktober een transformatieplan ingediend bij VWS. Via deze link is de Aanvraag Transformatiefonds en de vijf uitgewerkt ontwikkelvoorstellen vanuit de Regio IJsselland te bekijken.

[1] Het RSJ IJsselland (Gemeenschappelijke Regeling) koopt namens de elf gemeenten de gespecialiseerde jeugdhulp in bij de ruim 160 aanbieders die werkzaam zijn in de regio IJsselland en beheert deze contracten.

Hoe bovenstaande aanvraag tot stand is gekomen:

Hieronder de links naar de informatie om de benodigde aanvragen te doen.

Kaders transformatiefonds

Spelregels transformatiefonds

Voor 10 september 2018 moeten de aanvragen uiterlijk in bezit zijn van het Regionaal Serviceteam IJsselland (secretariaat@rsj-ijsselland.nl tav Inger Poorta) om daarna beoordeeld te worden door het RSJ en een afvaardiging van de gemeenten Ommen/ Hardenberg, Steenwijkerland, Raalte en Zwolle. De aanvragen worden ingevuld in het bijgeleverde format.

Voor vragen kan contact worden opgenomen met Inger Poorta: i.poorta@rsj-ijsselland.nl of via telefoonnummer 0631796115

Bij de FAQ vindt u onder 'transformatiefonds' antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot het doen van een aanvraag.

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle