Ingediende transformatieplannen door aanbieders

Onderstaand vinden jullie de ingediende transformatieplannen door de aanbieders.

 1. Klik hier voor het plan "Onderwijsboerderijen voor (tijdelijk) leren (gedeeltelijk) buiten school ingediend door Boer en Zorg
 2. Klik hier voor het plan "Top 10 duurste gezinnen in zorg in beeld brengen en analyseren" ingediend door RSJ
 3. Klik hier voor het plan "De basis op orde" ingediend door Accare
 4. Klik hier voor het plan "Maram, Integrale hulp voor scheidingsvraagstukken" ingediend door Psychiater Praktijk Vechtdal
 5. Klik hier voor het plan "Samen zorgen, juist als het moeilijk wordt" ingediend door Accare
 6. Klik hier voor het plan "Ontwikkelen alternatieve leerroute onderwijs op zorgboerderijen en kwaliteitsimpuls onderwijs en zorg op deze boerderijen" ingediend door IJsselgroep
 7. Klik hier voor het plan "Werken volgens de principes van Wraparound Care in een lerende regio" ingediend door Ex Aequo
 8. Klik hier voor het plan "Onderbouwing en consolidatie IJssellandsmodel Jeugdzorg" ingediend door Pro Juventus
 9. Klik hier voor het plan " Uitwisselingsproject Pro Juventus – Sociaal Wijkteam Zwolle" ingediend door Pro Juventus
 10. Klik hier voor de plannen "Van acceptatie naar ontwikkeling: Ouderondersteuning", "Door vakmanschap een beter leven en meer ontwikkeling voor kinderen" en "Onderwijs voor ieder Kind" ingediend door Cosis
 11. Klik hier voor het plan "Triage en vroegsignalering" ingediend door Zozijn
 12. Klik hier voor het plan "Zorgpad gespecialiseerde (kraam) zorg aan kwetsbare zwangere en diens kind tot aan peuterleeftijd" ingediend door Allerzorg
 13. Klik hier voor het plan "Stappenplan Vereniging Vrijgevestigden IJsselland plus" ingediend door de VVIJ
 14. Klik hier voor het plan "Gratis films met opvoedtips bij Autisme. Geschikt voor ouders en hulpverlener en voor 16+ jongeren met Autisme" ingediend door Autimaat
 15. Klik hier voor het plan "Steunouder IJsselland" ingediend door Steunouder Kampen

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle