Vervolg brede uitvraag aan de voorkant

Vervolg brede uitvraag aan de voorkant

Met toegangen en aanbieders zijn we op 9 maart 2022 bezig geweest met de brede uitvraag aan de voorkant. Uit alle ontwikkelingen blijkt hoe belangrijk deze brede uitvraag is, maar ook hoe verschillend de invulling hiervan in de uitvoering is. In onderstaande plaat is de opbrengst van de twee sessies verwerkt en dient als input hoe we willen werken in de regio.