Contact

Service RSJ IJsselland

Wij verbeteren graag onze service. Suggesties met betrekking tot het functioneren van het RSJ-IJsselland kunt u sturen naar info@rsj-ijsselland.nl.

Het RSJ IJsselland doet haar best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over hoe u in een bepaalde situatie bent behandeld. Indien u een klacht heeft over een van de medewerkers van het RSJ IJsselland dan kunt u deze klacht per e-mail indienen bij het RSJ IJsselland t.a.v. het bestuur RSJ IJsselland, secretariaat@rsj-ijsselland.nl o.v.v. klacht RSJ. Het RSJ IJsselland handelt volgens het klachtenreglement GR RSJ IJsselland. De behandeling van een klacht vindt plaats door een persoon, die niet bij de gedraging, waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.

Contactgegevens RSJ IJsselland

Het RSJ-IJsselland werkt vrijwel volledig digitaal, u kunt ons daarom het beste bereiken door een e-mail te versturen één van de volgende e-mailadressen.

- Vragen over het indienen van facturen en betalingen:                                                                             factuur@rsj-ijsselland.nl
- Vragen over het per kwartaal aanleveren van het OHW (Onderhandenwerk):                                    ohw@rsj-ijsselland.nl
- Vragen over de inkoop 2018:                                                                                                                         inkoop2018@rsj-ijsselland.nl
- Vragen over het administratieprotocol en de raamovereenkomst:                                                       helpdesk@rsj-ijsselland.nl
Vragen over contracten en inhoud contracten:                                                                                         contractbeheer@rsj-ijsselland.nl

- Voor alle overige vragen:                                                                                                                               inkoop2018@rsj-ijsselland.nl

Uw e-mail wordt gelezen op werkdagen tussen 8.00 - 17.00 uur en we streven naar een beantwoording binnen 5 werkdagen.

Antwoorden op veel voorkomende vragen vindt u op de pagina FAQ (veelgestelde vragen).


Adresgegevens Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Postadres: Postbus 10007 | 8000 GA | Zwolle

Bezoekadres: Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle (Stadskantoor gemeente Zwolle)


Op de volgende dagen is het RSJ-IJsselland gesloten:
Nieuwjaarsdag / Goede Vrijdag / 1e en 2e Paasdag / Koningsdag / Hemelvaartsdag  en de dag na Hemelvaartsdag / 1e en 2e Pinksterdag / tussen 24 december 2018 en 1 januari 2019 in verband met 1e en 2e Kerstdag en nieuwjaarsdag

RSJ IJsselland werkt vanuit de overtuiging dat digitaal werken ons vooruit brengt.  Wij beschouwen e-mailen daarom als een volwaardig communicatiemiddel.

Contact

info@rsj-ijsselland.nl

Lübeckplein 2 | 8017 JZ | Zwolle