Regionaal inhoudelijke thema's

De vijfde taak van het RSJ IJsselland als gemeenschappelijke regeling is de regionaal inhoudelijke thema's. Het RSJ IJsselland stelt zelf geen beleid vast. Wel faciliteren zij gemeenten in de totstandkoming hiervan. Samenwerking vindt plaats op regionaal, bovenregionaal en/of landelijk niveau plaats. 

Afbeelding

Onderwerp

Archief transformatie

In de periode oktober 2019 - juni 2022 hebben er vanuit het transformatiefonds een aantal projecten plaatsgevonden. In dit archief vindt u de samengevatte opbrengsten.