Inkoop

De regio IJsselland kiest voor sociaal contracteren in plaats van klassiek inkopen. In de klassieke aanpak maakt de organisatie die inkoopt een bestek. Daarin staat aan welke eisen en kenmerken de diensten/producten, die de organisatie gaat inkopen, moeten voldoen. Bij sociaal contracteren is het gesprek de basis. In open communicatie (onderhandeling) met de aanbieders ontstaan de inhoud en de kenmerken van diensten/producten. Sociaal contracteren gaat uit van co-creatie, terwijl de klassieke aanpak vooral eenrichtingsverkeer is.

Afbeelding
peinzende jongen

Onderwerpen

Online trainingen

De jeugdhulpregio IJsselland hanteert per 1 januari 2023 nieuwe overeenkomsten voor de specialistische jeugdhulp.

Doorontwikkeling inkoopmodel

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) werkt namens de 11 regiogemeenten aan het organiseren en inkopen van de specialistische jeugdhulp.

Migratie wonen/verblijf

Op deze pagina staan een aantal documenten voor zowel aanbieders als gemeenten van belang zijn om samen de acties te doen om de per 1 januari 2023 lopende toewijzingen op woon/verblijf producten om te zetten naar de werkwijze 2023.