Toegankelijkheid

Wij vinden het belangrijk dat voor iedereen dezelfde informatie beschikbaar is. Daarom maken wij onze website (www.rsj-ijsselland.nl) digitaal toegankelijk. Dit doen we op basis van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Om de website volledig te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen neemt tijd in beslag. Wij lossen daarom de problemen op het gebied van toegankelijkheid gefaseerd op.

Maatregelen

Wij hebben de website geïnventariseerd en zijn een traject gestart waarbij de toegankelijkheidseisen worden toegepast bij de oplevering van de nieuwe website.
Niet-toegankelijke content en documenten worden hierop aangepast dan wel vervangen door een toegankelijke variant.

Toegankelijkheidsprobleem melden

Heeft u een vraag over toegankelijkheid of ervaart u een probleem op de website met de toegankelijkheid? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@rsj-ijsselland.nl
Naar aanleiding van uw bericht nemen wij contact met u op om het probleem op te lossen.