Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

De lokale Toegangen van de gemeenten hebben de regie over de gespecialiseerde jeugdhulp die via hen is ingezet. Naast de gemeentelijke Toegang als verwijzer, kunnen ook huisartsen, gecertificeerde instellingen en medisch specialisten (zoals een GGD-jeugdarts) verwijzen naar de specialistische jeugdhulp. RSJ IJsselland levert managementrapportages aan de gemeenten over budgetuitputting, wachtlijsten en gegevens over instroom en doorstroom van cliënten. Verder initieert RSJ IJsselland samen met de elf gemeenten inhoudelijke thema’s op de regioagenda en bereidt de politieke besluitvorming voor.

Het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland

Het RSJ IJsselland koopt namens de elf gemeenten  in de regio IJsselland de gespecialiseerde jeugdhulp in bij de ruim 160 aanbieders die werkzaam zijn in de regio IJsselland en beheert deze contracten.