Jeugdbescherming

Ronde Tafels / Jeugdbescherming

Op 9 september 2021 is de kick-off geweest van de nieuwe werkwijze. Dit door te werken met Ronde Tafels bij een overdracht of weegmoment. Er zijn 3 subpagina's:
1. Voor jeugdigen en ouders
2. Voor professionals
3. Mediatheek 

Waarom nieuwe werkwijze?
Omdat we kansen zagen om het jeugdbeschermingsproces te optimaliseren en te vereenvoudigen. En om het daarmee ook voor jeugdigen en ouders overzichtelijker te maken. 

Wat gaven jeugdigen en ouders aan?
Voor jeugdigen en ouders kan het best spannend zijn als aan hen wordt verteld dat er zorgen zijn. Jongeren en ouders hebben ons verteld wat zij belangrijk vinden. Dit is o.a.:
- Gezien, gehoord en betrokken worden
- Goed en regelmatig geïnformeerd worden: duidelijkheid
- Zorgen voor warme overdrachten
- 'Vertrouwenspersoon' mee naar gesprekken 
- Oprecht nieuwsgierig zijn / luister naar wat jeugdige en ouders willen (uitgaan van ambitie)
- Transparantie
- Zeggen wat je doet en doen wat je zegt
- Gelijkwaardigheid

Netwerksamenwerking
Dit zijn belangrijke uitgangspunten geweest voor de totstandkoming van de nieuwe werkwijze. Daar bovenop komt dat de partijen (de 11 IJssellandse gemeenten, Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis IJsselland) meer uit willen gaan van een netwerksamenwerking. Om vanuit daar te intensief samen te werken aan de veiligheid van de inwoners, specifiek jeugdigen, in IJsselland. Zo gaan wij er ook vanuit dat we inhoudelijk met elkaar doorgroeien en dat een structuurwijziging niet nodig is. 

Dus
Door te werken vanuit de nieuwe werkwijze met de Ronde Tafel op verschillende momenten, komen we toe aan de belangrijke punten die genoemd zijn door jeugdigen en ouders, halen we specifieke expertise meer naar voren, bevorderen we de onderlinge samenwerking, gaan we voor inhoudelijk betere ondersteuning en hopen we dat hierdoor ook een kostenbesparing mogelijk is. 

Onderwerpen