Transformatieconvenant

Elk kind een (t)huis!

RSJ IJsselland faciliteert gemeentes en jeugdhulpaanbieders binnen de regio IJsselland bij de transformatie van de jeugdhulp. Daartoe hebben zij een transformatieconvenant getekend, dat onderdeel is van de inkoop van specialistische hulp binnen de regio. Het convenant richt zich op twee ontwikkelingen, te weten de ambulantisering en kleinschalig gezinsgericht wonen. Het doel is het aantal uithuisplaatsingen terug te brengen naar nul: voor elk kind een (t)huis! 

Ambulantisering

Het transformatieconvenant maakt het mogelijk dat wij gezamenlijk voor goede hulp bij het kind thuis kunnen zorgen. En mocht het thuis in het eigen gezin toch (even) niet lukken, zorgen wij voor een ‘zo thuis mogelijke’ gezinssituatie voor het kind. 

Kleinschalig gezinsgericht wonen

Dit vraagt nu om investering in de ontwikkeling van voldoende kleinschalige gezinsgerichte woonvormen. Wij zorgen voor meer en beter passend aanbod van woonvormen en ambulante trajecten. Zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke ‘thuis’ van het kind, zodat het kind in zijn eigen leef- en ontwikkelomgeving kan blijven wonen. 

Meer informatie? Neem contact op met Annemarie van Rhijn, waarnemend projectleider, tel. 06 - 25 15 89 89.