Mediatheek gedwongen kader jeugd

Mediatheek 

In deze mediatheek vind je diverse bestanden die te maken hebben met het jeugdbeschermingsproces, zoals de praatplaat voor jeugdigen & ouders, een video over de samenwerking in het gedwongen kader jeugd en een aantal podcasts. 

Praatplaat voor jeugdigen & ouders

Samen met jeugdigen & ouders hebben we een praatplaat gemaakt. Dit zodat het voor hen duidelijk en begrijpelijk is hoe het jeugdbeschermingsproces eruit ziet en wat zij kunnen verwachten. Deze kan de professional gebruiken in het gesprek met jeugdigen en ouders. 

Praatplaat jeugdigen en ouders.pdf

Video

Samenwerking in het gedwongen kader jeugd
Er is geïnventariseerd wat nou goede voorbeelden zijn van samenwerking in het netwerk van het gedwongen kader jeugd. De uitkomsten hiervan zijn vervat in een filmpje

Podcasts

De nieuwe werkwijze binnen het jeugdbeschermingsproces, waarbij we werken met Ronde Tafels, is tot stand gekomen met jeugdigen, ouders en professionals. Hieronder vind je diverse podcasts. 

Gebrina en Christa blikken terug

Gebrina is een jonge dame die te maken heeft gehad met de jeugdbescherming. Zij is één van de jongeren die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de nieuwe werkwijze. Samen met moeder Christa blikt zij terug op haar betrokkenheid in het geheel en roept anderen ook op om samen met jongeren en ouders aan de slag te gaan. Zowel bij de ontwikkeling van nieuw beleid of plannen, maar zeker ook in de uitvoering van de hulpverlening!

Christa is een moeder van twee jongens en is één van de ouders die betrokken is geweest bij de totstandkoming van de nieuwe werkwijze. Samen met Gebrina blikt zij terug op haar betrokkenheid. Het is de missie van Christa geworden om mee te werken aan dergelijke initiatieven.

Podcast Gebrina & Christa

Geluidsbestand

In aanloop naar de nieuwe werkwijze
In aanloop naar de nieuwe werkwijze binnen het gedwongen kader jeugd, zijn werksessies georganiseerd. Hieraan voorafgaand is met ouders, jeugdigen en professionals gesproken over hoe zij hun proces hebben ervaren. Dit om ook te horen waar en hoe het beter kan. Er waren vijf werksessies, die bij elkaar hebben geresulteerd in de nieuwe werkwijze. De werksessies gingen over verschillende momenten in het jeugdbeschermingsproces. Per moment is een podcast opgenomen. Deze vind je hieronder. 

Ouder Brian - Als er (ernstige) zorgen zijn om een jeugdige

Brian is vader van twee kinderen. Zijn kinderen zijn 12 jaar geleden uit huis geplaatst. Hij vertelt over de crisissituatie van toen en hoe hij dit heeft ervaren. En ook over wat hij de deelnemers aan de werksessies mee wil geven.

Podcast Brian

Geluidsbestand
Professional Mascha - Als er geen maatregel komt nadat een VTO (verzoek tot onderzoek) bij de Raad voor de Kinderbescherming is ingediend

Mascha werkt in een sociaal wijkteam van de gemeente Zwolle. Zij vertelt over de onmacht die zij soms ervaart en voelt, als er geen maatregel komt nadat zij een VTO heeft ingediend.

Podcast Mascha

Geluidsbestand
Moeder Amanda - Om tafel als de maatregel start

Amanda is een moeder die sinds kort met de jeugdbescherming te maken heeft. Ook haar partner (samengesteld gezin) heeft met de jeugdbescherming te maken. Amanda vertelt hij zij het heeft ervaren toen de maatregel startte. Ook gaat ze in op het belang van het betrekken van het netwerk.

Podcast Amanda

Geluidsbestand
Professionals Carla & Yvonne - Bij inzet jeugdhulp door de GI


Carla werkte bij de gemeente Zwartewaterland, Yvonne bij Jeugdbescherming Overijssel. Zij vertellen waarom het zo erg van belang is om tijdig af te stemmen over mogelijk in te zetten (jeugd)hulp.

Podcast Yvonne & Carla

Geluidsbestand
Ouder Christa: Als een maatregel niet meer nodig is


Hier horen we Christa. Christa heeft te maken gehad met de jeugdbescherming. De maatregel is net geëindigd. Zij vertelt dat ze graag had gewild dat iedereen met elkaar om tafel ging bij het afsluiten van de maatregel, dat je een ‘taartje kunt eten’, maar ook goede afspraken maakt over wat te doen als het niet goed gaat. Zij vertelt hoe zij het graag voor haar ziet.

Podcast Christa

Geluidsbestand