Voor jeugdigen en ouders

Sinds september 2021 is er een nieuwe werkwijze voor in situaties waarin een professional zorgen heeft om jou of jouw kind(eren). Je krijgt dan een uitnodiging voor een Ronde Tafel en dit kan best spannend zijn. Het is belangrijk dat je goed weet wat je kan verwachten. Daarom hebben we, voordat we de werkwijze met professionals door gingen spreken, met jeugdigen en ouders gezeten om de nieuwe werkwijze te ontwerpen. Dit zijn jeugdigen en ouders die weten hoe het is om gesprekken te voeren als er zorgen zijn. Zij hebben ons verteld wat zij wel goed vonden en wat (echt) anders zou moeten. Zij hebben ons verteld wat zij belangrijk vinden:
- Gezien, gehoord en betrokken worden
- Goed en regelmatig geïnformeerd worden: duidelijkheid
- Zorgen voor warme overdrachten
- 'Vertrouwenspersoon' mee naar gesprekken 
- Oprecht nieuwsgierig zijn / luister naar wat jeugdige en ouders willen (uitgaan van ambitie)
- Transparantie
- Zeggen wat je doet en doen wat je zegt
- Gelijkwaardigheid

In de ontwikkeling van de nieuwe werkwijze met Ronde Tafels hebben we goed naar deze punten geluisterd. Deze nieuwe werkwijze hebben we ook weer met jeugdigen en ouders besproken. Om jullie gemakkelijker mee te nemen hierin, hebben we ook samen met hen een praatplaat ontwikkeld. Hier staat veel informatie op. Hieronder vind je de praatplaat. 

Praatplaat jeugdigen en ouders.pdf

 

Hieronder vind je nog meer informatie en wat toelichting over de praatplaat. Mis je informatie? Dan mag je dit laten weten door een mail sturen naar info@rsj-ijsselland.nl

Achtergrondinformatie
Een aantal woorden komen op deze pagina terug. Wij kunnen ons voorstellen dat je niet precies weet wat sommige woorden betekenen. Daarom vind je meer informatie hierover als je op onderstaande woorden klikt. Je wordt dan doorgeleid naar andere internetpagina's. 

Onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming
Ondertoezichtstelling

De praatplaat
Deze is als het goed is met jou besproken. We begrijpen dat het veel informatie kan zijn. Daarom vind je hier ook een beschrijving van de praatplaat.

Gekleurde poppetjes
Je ziet boven de naam van de Ronde Tafel een geel, groen en/of blauw poppetje. Die poppetjes staan voor de organisatie die ook bij het gesprek aanwezig is. Zo zie je dat de gemeente bijvoorbeeld altijd aan tafel zit (groene poppetje). 

Ronde Tafel (grote) zorgen
Het kan zijn dat bijvoorbeeld jouw contactpersoon vanuit de gemeente vindt dat er (grote) zorgen zijn om jou of jouw kind(eren). Als dat zo is, dan zal deze Ronde Tafel worden georganiseerd. Samen met jullie wordt bekeken waar het gesprek plaatsvindt en wie erbij moeten zijn. De Raad voor de Kinderbescherming sluit in ieder geval ook aan bij dit gesprek. Dit doen zij, zodat samen kan worden gekeken of en welke afspraken nog gemaakt kunnen worden. De veiligheid en ontwikkeling van het kind staat hierbij natuurlijk centraal. Lukt dit voldoende? Dan zal de Raad voor de Kinderbescherming geen onderzoek uitvoeren. Lukt dit onvoldoende? Dan kan het zijn dat de Raad voor de Kinderbescherming wel een onderzoek gaat starten. Uit het onderzoek moet blijken of de Raad voor de Kinderbescherming vindt dat er een ondertoezichtstelling moet komen. Het is dus nog helemaal niet gezegd dat er een onderzoek komt als je wordt uitgenodigd voor deze Ronde Tafel! 

Als de Raad voor de Kinderbescherming vindt dat er geen ondertoezichtstelling hoeft te komen, dan vindt de 'Ronde Tafel geen maatregel na onderzoek' plaats. Vindt de Raad voor de Kinderbescherming dat er wel een ondertoezichtstelling moet komen? Dan dienen zij een verzoekschrift in bij de kinderrechter. De kinderrechter bepaalt of de ondertoezichtstelling er wel of niet komt. 

Ronde tafel geen maatregel na onderzoek
Als het onderzoek is geweest en de Raad voor de Kinderbescherming vindt dat er geen ondertoezichtstelling hoeft te komen, dan vindt deze Ronde Tafel plaats. De Raad voor de Kinderbescherming zal toelichten waarom er geen ondertoezichtstelling nodig is, dus welke positieve zaken zij hebben gezien. Er vindt geen zitting bij de kinderrechter plaats, maar wel deze Ronde Tafel waar ook de gemeente bij aansluit. Jullie gaan tijdens de Ronde Tafel ook afspraken maken als dit nodig is en bespreken jullie of en hoe de gemeente nog betrokken blijft. 

Zitting bij de kinderrechter
Als de Raad voor de Kinderbescherming vindt dat er wel een ondertoezichtstelling nodig is, dan dienen zij een verzoekschrift in bij de kinderrechter. De kinderrechter is degene die bepaalt of de ondertoezichtstelling er wel of niet komt. Kijk hier voor de procedure van de ondertoezichtstelling. Je komt dan op de website van de rechtspraak. 

Na een zitting vindt ook altijd een Ronde Tafel plaats. Is er geen ondertoezichtstelling uitgesproken? Dan is het de 'Ronde Tafel geen maatregel na onderzoek' (zie ook hiervoor). Is er wel een ondertoezichtstelling uitgesproken door de kinderrechter? Dan vindt de 'Ronde Tafel start maatregel' plaats. Naast de gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming, sluit ook de jeugdbeschermer aan. De jeugdbeschermer is degene die de ondertoezichtstelling samen met jullie uitvoert. 

Ronde Tafel start maatregel
Deze Ronde Tafel is bedoeld als overdracht van de Raad voor de Kinderbescherming naar de jeugdbescherming. De kans is groot dat je een jeugdbeschermer krijgt vanuit Jeugdbescherming Overijssel. Het kan ook zijn dat je een jeugdbeschermer krijgt vanuit de William Schrikker Stichting of vanuit het Leger des Heils jeugdbescherming en -reclassering. Er wordt gestart met het maken van een plan van aanpak om direct aan de slag te gaan met de gestelde doelen. Dit om ervoor te zorgen dat de ondertoezichtstelling er zo snel mogelijk weer af kan omdat de (grote) zorgen om jou of jullie kind(eren) er dan niet meer zijn.  

Jouw 'plus'
Weet dat je altijd iemand mee mag nemen naar een gesprek, maar dat hoeft natuurlijk niet. Dit geldt niet alleen bij een Ronde Tafel, maar in zijn algemeenheid. Jouw 'plus' kan eigenlijk iedereen zijn. Als jij je er maar prettig bij voelt! 

Jouw mening
De werkwijze met de Ronde Tafels is opgezet in samenwerking met jeugdigen en ouders. Dit is gedaan om deze gesprekken zo goed mogelijk af te stemmen op wat jij nodig hebt en wat jouw wensen en behoeften zijn. Als je hebt deelgenomen aan een Ronde Tafel, willen wij graag weten hoe jij deze manier van werken ervaart. Zo blijven we kijken en luisteren naar wat jij belangrijk en prettig vindt. Daarom krijg je, als je dat goed vindt, een paar dagen na de Ronde Tafel een e-mail van evaluatierondetafel@rsj-ijsselland.nl met daarin een persoonlijke link. Wij houden ons natuurlijk aan alle privacy regels. Wij kunnen dan ook niet zien welke antwoorden jij hebt gegeven. Het enige dat wij zien is of jij de vragenlijst wel of niet hebt ingevuld. Een aantal keren per jaar gaan we met onze klankbordgroep alle antwoorden doornemen. We kijken dan welke dingen al goed gaan en welke dingen beter kunnen. En als het nodig is, kan het zijn dat we de werkwijze aanpassen. 

Praatplaat doelgroep WSS
Voor de doelgroep van de William Schrikker Stichting zijn 2 aparte praatplaten gemaakt. Eén gaat over wat zijn nou (grote) zorgen en wat gaat er gebeuren bij zo'n Ronde Tafel. De ander gaat in op het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de ondertoezichtstelling (OTS). Deze praatplaten staan hieronder.

Ronde tafel grote zorgen.pdf

Onderzoek RvdK en ots.pdf