Aanpak wachttijden

Gezamenlijk aan de slag

In 2023 zijn gemeentes en jeugdhulpaanbieders gezamenlijk aan de slag gegaan met het verder verbeteren van de gehele jeugdketen. Wij werken als regio aan een visie op de wachtlijsten bij de jeugdhulpaanbieders. Wie heeft welke rol en hoe moet die rol worden ingevuld?

Op dit moment maken circa 12.000 van de 147.000 jeugdigen in Overijssel gebruik van een vorm van jeugdhulp. Veel van hen hebben lang moeten wachten op de juiste behandeling. Dit leidt tot onnodige schade en het verergeren van bestaande problemen.

Kerngroep

Het wachttijdprobleem komt voort uit verschillende lagen in het systeem. Om dit probleem duurzaam aan te pakken, stellen wij samen met aanpalende domeinen als onderwijs en volwassen-ggz een integraal meerjarenplan op. De komende tijd gaat een kerngroep aan de slag met het volgende vraagstuk:

Hoe kan de regio IJsselland in samenwerking met verwijzers, gemeenten, zorgaanbieders en andere partners zoals het onderwijs, de jeugdhulp zodanig verbeteren dat jeugdigen en gezinnen tijdig de juiste ondersteuning ontvangen?

De kerngroep bestaat uit een vertegenwoordiging van het voortgezet onderwijs, cliëntperspectief, aanbieders van (specialistische) jeugdhulp, JBJR en gemeentes. Het landelijk team ‘aanpak wachttijden’ ondersteunt de kerngroep. 

Ons doel

Voor het behalen van het doel is er een innovatieportfolio opgesteld, deze vind je hier.

Op basis van bovengenoemde probleemdefinitie streven wij ernaar dat eind 2026 elke jeugdige, die jeugdhulp nodig heeft, op tijd passende hulp dichtbij huis ontvangt. Met als resultaat een afname in de wachttijden binnen het gehele jeugdstelstel in de regio IJsselland. 

Wil je meer weten over onze aanpak, neem dan eens een kijkje op de site van Voor Jeugd & Gezin.

Wil je meer weten over het programma? Neem contact op met Annemarie van Rhijn, projectleider, tel. 06 - 25 15 89 89.