Contact

Het RSJ IJsselland werkt vrijwel volledig digitaal. U kunt ons daarom het beste bereiken door een e-mail te versturen aan één van de volgende e-mailadressen:

Waarover

E-mailadres

Inkoop, administratieprotocol en raamovereenkomst

inkoop@rsj-ijsselland.nl

Contractmanagement

contractbeheer@rsj-ijsselland.nl

Facturen en betalingen

factuur@rsj-ijsselland.nl

Organisatie RSJ IJsselland

secretariaat@rsj-ijsselland.nl

Transformatie

transformatie@rsj-ijsselland.nl

Applicatiebeheer

applicatiebeheer@rsj-ijsselland.nl

Alle overige vragen

info@rsj-ijsselland.nl


Wij streven ernaar om uw e-mail binnen 5 werkdagen te beantwoorden.

Het adres van het RSJ IJsselland:
Postadres:         Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Bezoekadres:    Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle (Stadskantoor gemeente Zwolle)